rock på radio

rogue and axe Omregningsfaktorer

marriott sharm el sheikh hotel

conversion byte bit Oversikt over omregningsfaktorer

wrapped exception with status template Den internasjonale standardenheten for energi er joule (J). Ofte brukes også enheten wattime (Wh). 1 Wh = 3 600 J. For effekt, det vil si energi per sekund, brukes enheten watt (W) (1 W = 1 J/s). En eldre enhet for effekt er hestekraft (hk) (1 hk = 736 W). 

Når større energimengder skal beskrives er J og Wh upraktisk små enheter. Derfor brukes større enheter som tusen eller millioner som forkortes som følger: 

kilo k = 103 = 1 000  
mega M = 106 = 1 000 000  
giga G = 109 = 1 000 000 000  
tera T = 1012 = 1 000 000 000 000  
peta P = 1015 = 1 000 000 000 000 000 
exa E = 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 

I litteraturen kan man komme over andre enheter for energi. Disse er ofte knyttet til handelsformer for energivarer. Noen av disse, som samtidig kan ses på som typiske brennverdier (energiinnhold) for ulike brensler, er: 

 MJ kWh 
1 tce (tonn kullekvivalent)29 300 8 140 
1 toe (tonn oljeekvivalent)42 700 11 900 
1 Sm3 oe*140 520 11 350 
1 Nm3 (normal m3) naturgass 37,3 10,4 
1 fat råolje (159 liter)5 770 1 600 
1 favn ved (2,4 løs m3)*212 000 - 13 600 3 300 - 3 000
1 fast m3 ved *2 7 900 - 9 000  2 200 - 2 500
1 m3torv *2 2 550 - 8 500 710 -2 360


*1 oe = standard m3 olje ekvivalenter 
*2 variasjonen skyldes fuktighet i brenslet 


Eksempler: 

1 Wh = 3 600 J = 3,6 kJ 
1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ 
1 MJ = 278 Wh = 0,28 kWh 
1 toe = 42,7 GJ = 11,9 MWh 
1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W