centrala de incalzit

hvordan telle kort Typiske egenskaper til noen energivarer

ledig stilling varehandel

red orchestra demo download Typiske egenskaper til noen energivarer

plants vs zombies full download free Gjennomsnittlig energiinnhold, tetthet og virkningsgrader etter energivare

muscle gaining secrets jason ferruggia rapidshare
Energibærer Teoretisk energi-
innhold
Tetthet Virkningsgrader
Industri og 
bergverk
TransportAnnet forbruk
Kull28,1 GJ/tonn 0,800,100,60
Kullkoks28,5 GJ/tonn 0,80 0,60
Petrolkoks35,0 GJ/tonn 0,80  
Råolje42,3 GJ/tonn
=36,0 GJ/m3
0,85 tonn/m3   
Raffinerigass48,6 GJ/tonn 0,95 0,95
Naturgass (2001)40,2 GJ/1000Sm30,85 kg/Sm30,95 0,95
Flytende propan
og butan (LPG)
46,1 GJ/tonn
=24,4 GJ/m3
0,53 tonn/m30,95 0,95
Brenngass50,0 GJ/tonn    
Bensin43,9 GJ/tonn
=32,5 GJ/m3
0,74 tonn/m30,200,200,20
Parafin43,1 GJ/tonn
=34,9 GJ/m3
0,81 tonn/m30,800,300,75
Diesel, gass og
lett fyringsolje
43,1 GJ/tonn
=36,2 GJ/m3
0,84 tonn/m30,800,300,70
Tungdestilat43,1 GJ/tonn
=37,9 GJ/m3
0,88 tonn/m30,800,300,70
Tungolje40,6 GJ/tonn
=39,8 GJ/m3
0,98 tonn/m30,900,300,75
Metan50,2 GJ/tonn    
Ved16,8 GJ/tonn
=8,4 GJ/Sm3
0,5 tonn/Sm30,65  
Treavfall 
(tørrstoff)
16,8 GJ/tonn    
Avlut (tørrstoff)14,0 GJ/tonn    
Avfall10,5 GJ/tonn    
Elektrisitet3,6 GJ/MWh 1,01,01,0
Uran430-688 TJ/tonn    

Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå, Norsk Petroleumsinstitutt, Kjelforeningen - Norsk Energi og Norges byggforskningsinstitutt. Sammenstilt av Vestnorsk Enøk AS.